Sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh

Sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh đã giúp cho các em học sinh có sân chơi rộng rãi, sạch sẽ an toàn:

Đổ sân trường điểm trường Suối Thầu Mông:

Tuy vất vả nhưng sự háo hứng được lộ rõ trên gương mặt của phụ huynh

 

Phụ huynh điểm trường Suối Thầu Dao cùng các cô dọn dẹp sân trường sau mưa bão: