Thực hiện theo kế hoạch số:    /KH-KTĐMN ngày    tháng 11 năm 2018 của Khối thi đua cấp học Mầm non.  

Hôm nay ngày 05/12/2018 Tại trường Mầm non Nậm Cang và trường Mầm non Nậm Sài đã tổ chức Hội thảo: " Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên".

Đến tham gia Hội thảo có đồng chí: Nguyễn Thanh Nhạn - Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Sa Pa. Đồng chí: Trương Hồng Thúy, Bạch Hồng Sâm - Chuyên viên Phòng giáo dục & đào tạo Sa Pa. Đồng chí: Nguyễn Thị Vân Nam - Trưởng khối thi đua cấp học mầm non. Cùng Toàn thể Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trong toàn huyện.

 

Hội thảo với mục đích: Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường mầm non. Đẩy mạnh trong phong trào tự học, tự bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện tại và nâng cao nhận thức của giáo viên trong việc tiếp thu, triểu khai chủ đề năm học và nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Một số hình ảnh  của buổi Hội thảo tại trường Mầm non Nậm Cang:

Hình ảnh: Tiết khám phá khoa học

 

 

Hình ảnh: Tiết làm quen với toán

 

Thăm quan một số đồ dùng do các giáo viên tự làm

 

Một số hình ảnh tại trường Mầm mon Nậm Sài:

 

Hình ảnh: Tiết hoạt động văn học