công tác khảo sát và bàn giao học sinh 5 tuổi cho trường tiểu học

Trường mầm non và trường tiểu học tiến hành khảo sát và bàn giao trẻ 5 tuổi dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.